Domů > Úvodní stránka
Hlavní menu
Nové kurzy
Epidemiologie závislosti na tabáku se zaměřením na argumentaci pro pacienty v klinické praxi, pasivní kouření, princi a diagnostika závislosti na tabáku, psychobehaviorální intervence, farmakoterapie, krátká...
Kurz je určený pro praktické lékaře, posudkového lékaře a další lékaře všech odborností k orientaci a získání základního přehledu o posuzování zdravotního stavu fyzických osob...

   
            

eclk.cz
Česká lékařská komora se snaží reagovat na aktuální požadavky a potřeby svých lékařů a vychází jim vstříc  rozšířením způsobu celoživotního vzdělávání mimo klasických kurzů a seminářů o elektronickou cestu zavedením e-learningových kurzů eclk.cz je rozvíjející se systém, který bude lékařům průběžně poskytovat další možnosti vzdělávání moderními metodami.

Seznam oborů a specializací
angiologie (počet kurzů: 17)
audiologie a foniatrie (počet kurzů: 14)
cévní chirurgie (počet kurzů: 15)
dermatovenerologie (počet kurzů: 15)
dětská gynekologie (počet kurzů: 11)
dětská chirurgie (počet kurzů: 15)
dětská kardiologie (počet kurzů: 12)
dětská nefrologie (počet kurzů: 14)
dětská neurologie (počet kurzů: 13)
dětská otorinolaryngologie (počet kurzů: 15)
dětská pneumologie (počet kurzů: 14)
dětská radiologie (počet kurzů: 14)
dětská revmatologie (počet kurzů: 13)
dětská urologie (počet kurzů: 13)
dětské lékařství (počet kurzů: 34)
diabetologie (počet kurzů: 15)
dorostové lékařství (počet kurzů: 38)
ekonomika ve zdravotnictví (počet kurzů: 9)
endokrinologie (počet kurzů: 17)
epidemiologie (počet kurzů: 11)
gastroenterologie (počet kurzů: 15)
geriatrie (počet kurzů: 17)
gerontopsychiatrie (počet kurzů: 17)
gynekologie a porodnictví (počet kurzů: 16)
hrudní chirurgie (počet kurzů: 16)
hygiena a epidemiologie (počet kurzů: 11)
hygiena dětí a dorostu (počet kurzů: 11)
hygiena obecná a komunální (počet kurzů: 11)
chirurgie (počet kurzů: 15)
infekční lékařství (počet kurzů: 15)
intenzivní medicína (počet kurzů: 19)
intervenční radiologie (počet kurzů: 14)
kardiochirurgie (počet kurzů: 19)
kardiologie (počet kurzů: 16)
klinická biochemie (počet kurzů: 12)
klinická farmakologie (počet kurzů: 11)
klinická onkologie (počet kurzů: 15)
komunikace s pacientem (počet kurzů: 11)
korektivní dermatologie (počet kurzů: 11)
lékařská genetika (počet kurzů: 15)
lékařská mikrobiologie (počet kurzů: 12)
maxilofaciální chirurgie (počet kurzů: 11)
medicínské právo (počet kurzů: 11)
návykové nemoci (počet kurzů: 12)
nefrologie (počet kurzů: 13)
neonatologie (počet kurzů: 15)
neurochirurgie (počet kurzů: 19)
neurologie (počet kurzů: 23)
neuroradiologie (počet kurzů: 16)
nukleární medicína (počet kurzů: 13)
oftalmologie (počet kurzů: 19)
ortopedická protetika (počet kurzů: 11)
ortopedie (počet kurzů: 16)
otorinolaryngologie (počet kurzů: 17)
patologická anatomie (počet kurzů: 11)
plastická chirurgie (počet kurzů: 12)
pneumologie a ftizeologie (počet kurzů: 19)
popáleninová medicína (počet kurzů: 14)
posudkové lékařství (počet kurzů: 23)
pracovní lékařství (počet kurzů: 23)
psychiatrie (počet kurzů: 23)
radiační onkologie (počet kurzů: 12)
reprodukční medicína (počet kurzů: 12)
revmatologie (počet kurzů: 14)
sexuologie (počet kurzů: 11)
soudní lékařství (počet kurzů: 12)
tělovýchovné lékařství (počet kurzů: 16)
traumatologie (počet kurzů: 16)
urgentní medicína (počet kurzů: 20)
urologie (počet kurzů: 13)
veřejné zdravotnictví (počet kurzů: 12)
vnitřní lékařství (počet kurzů: 31)
Přihlášení
Partneři
Copyright © 2009 eclk.cz | KlinikaZdravi.cz