Domů > E -02/12 Genetika ADHD
Hlavní menu
Nové kurzy
Epidemiologie závislosti na tabáku se zaměřením na argumentaci pro pacienty v klinické praxi, pasivní kouření, princi a diagnostika závislosti na tabáku, psychobehaviorální intervence, farmakoterapie, krátká...
Kurz je určený pro praktické lékaře, posudkového lékaře a další lékaře všech odborností k orientaci a získání základního přehledu o posuzování zdravotního stavu fyzických osob...

 E -02/12 Genetika ADHDADHD (attention deficit hyperactivity disorder) představuje poměrně široce rozšířenou diagnózu v dětském věku. Představuje skupinu vývojových poruch, projevující se v menší či větší míře ve všech oblastech života dítěte, ale i jeho okolí. Vyznačuje se rozmanitou symptomatologií, různou etiologií a nejednotným vývojem. Genetická podstata ADHD (Attention deficit hyperaktivity disorder) je v současné době velmi studovaným tématem. Předpokládá se, že dědičné faktory mohou hrát významnou roli v etiologii ADHD. V současné době je popsáno přes 30 kandidátních genů, které by mohly být asociovány s touto poruchou. Článek podává přehled nejvýznamnějších asociací genetických variant a poruchy ADHD.


Jazyk: Czech
Číslo kurzu:
E - 02/12
Registrační číslo akce:
29379
Cíle: seznámení s genetickou podstatou ADHD a nejvýznamnějšími kandidátními geny, které se podílejí na rozvoji této poruchy
Hodnocení: 2 kredity
Vložil: Ing. Magda Lidická
Garant: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
Autor: RNDr. Hana Kuželová

Zaměstnavatel: LF UK a FN Motol
Přihlášení
Partneři
Copyright © 2009 eclk.cz | KlinikaZdravi.cz