Domů > E-04/12 Rinosinusitidy a jejich léčba
Hlavní menu
Nové kurzy
Epidemiologie závislosti na tabáku se zaměřením na argumentaci pro pacienty v klinické praxi, pasivní kouření, princi a diagnostika závislosti na tabáku, psychobehaviorální intervence, farmakoterapie, krátká...
Kurz je určený pro praktické lékaře, posudkového lékaře a další lékaře všech odborností k orientaci a získání základního přehledu o posuzování zdravotního stavu fyzických osob...

 E-04/12 Rinosinusitidy a jejich léčbaKurz pojednává o rinosinusitidách a jejich klasifikaci. Dělí je na dvě základní skupiny, na akutní a chronické. Shrnuje jejich základní příznaky a současné diagnostické možnosti. Popisuje současně platná léčebná doporučení včetně léčebných opatření u komplikací.

Jazyk: Czech
Číslo kurzu:
E - 04/12
Registrační číslo akce:
29936
Cíle: získání schopnosti správné diagnostiky a léčby rinosinusitidy
Hodnocení: 2 kredity
Vložil: MUDr. Zuzana Balatková
Garant: prof.MUDr. Jan Betka, DrSc.
Autor: MUDr. Zuzana Balatková

Zaměstnavatel: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole
Přihlášení
Partneři
Copyright © 2009 eclk.cz | KlinikaZdravi.cz