Vítáme Vás v novém e-learningovém systému České lékařské komory ECLK.CZ. Tento systém nabízí lékařům odborně garantované a komerčně zcela nezávislé celoživotní vzdělávání, které je možné využívat v pohodlí svého domova nebo ze své ordinace. Všechny kurzy jsou garantovány předními odborníky v jednotlivých oborech a průběžně aktualizovány. Za úspěšné absolvování e-learningového kurzu lékař získá 3 kredity dle SP 16. Možnost využívat e-learning ČLK zůstává pro lékaře zdarma.

Zobrazit seznam Oborů a specializací


    Přeskočit: dostupné kurzy

    Dostupné kurzy

    Deprese výrazně narušuje kvalitu života a zvyšuje riziko: sebevraždy, úrazu, zneužívání návykových látek, zdravotních komplikací. Dává vzniknout celé řadě sekundárních problémů, které pak dále negativně ovlivňují život nemocného