Deprese výrazně narušuje kvalitu života a zvyšuje riziko: sebevraždy, úrazu, zneužívání návykových látek, zdravotních komplikací. Dává vzniknout celé řadě sekundárních problémů, které pak dále negativně ovlivňují život nemocného